Brzi Gonzales Beograd

Opšti uslovi dostave Beograd

Da bismo osigurali sigurnu dostavu za Beograd i zaštitili interese naših klijenata odredili smo uslove našeg poslovanja za sve dostave u Beogradu.

Opšti uslovi korišćenja usluga

Na osnovu člana 9. Zakona o poštanskim uslugama (“Sl. glasnik RS”, br. 77/2019) (u daljem tekstu: Zakon) Brzi Gonzales DOO, donosi

OPŠTE USLOVE ZA OBAVLJANJE USLUGA DOSTAVE OD STRANE DOO BRZI GONZALES BEOGRAD
Ul. _____________, 11000 BEOGRAD

1)Naziv i sedište privrednog društva

_______________________________________

2)Vrste kurirskih usluga

Kuriske usluge Brzi Gonzales vrši isključivo usluge preuzimanja i dostave robe u ime i za potrebe klijenata koji naručuju kurirske usluge u roku koji je dogovoren i koji ulazi u odabrani paket odnosno u dostupno vreme propisano od strane ___________________.

Kurirska služba Brzi Gonzales vrši preuzimanje i dostavu sledećih vrsta pošiljaka:

 • pošiljke sa dokumentima
 • pošiljke koje sadrže robu

Kurirska služba Brzi Gonzales ima pravo ali ne i obavezu da svoje usluge proširi i po dogovoru uradi i dostavu koja nije navedena u ovim uslovima.

4)Cenovnik

Poštarina je cena koju plaća pošiljaoc ili primalac paketa, u zavisnosti od dogovora. Ukoliko primalac odbija da izvrši plaćanje poštarine, Brzi Gonzales ima pravo da tereti i uslugu naplati pošiljaocu.

Cena poštarine istaknuta je na zvaničnom sajtu i javno dostupna za sve usluge, odnosno zone dostave.

Dodatna cena za dodatne usluge pridodaje se na postojeću cenu kada pošiljaoc zahteva dodatne usluge.

5)Naručivanje usluge i radno vreme

Naručivanje usluga dostave vrši se isključivo putem telefona.

Radno vreme definisano je na zvaničnoj stranici i javno dostupno.

Brzi Gonzales nije odgovoran ako je dostava naručena u vreme koje nije dovoljno da pošiljka bude isporučena. U tom slučaju pošiljka se isporučuje sledećeg radnog dana u toku radnog vremena.

Brzi Gonzales ima pravo ali ne i obavezu da radno vreme produži prekovremeno ili dostavu obavi u vreme neradnih dana kod posebno dogovorenih isporuka.

7)Prava, obaveze i odgovornosti

a) Brzi Gonzales DOO Beograd

 • Brzi Gonzales je dužan da u duhu ispravnih poslovnih običaja obavlja isporuku preuzetih dostava.
 • Brzi Gonzales ima pravo da poštarinu naplati unapred prema cenovniku dostave
 • Brzi Gonzales ima pravo da ne izvrši dostavu ako poštarina nije naplaćena ili je nedovoljno plaćena i tada pošiljaoc plaća punu cenu dostave
 • Brzi Gonzales je dužan da svoje cenovnik javno istakne na sajtu
 • Brzi Gonzales ima pravo ali ne i obavezu da pregleda pošiljku radi utvrđivanja stanja pošiljke ukoliko postoji sumnja da je pošiljka u trenutku predaje već oštećena
 • Brzi Gonzales ima pravo da odbije da preuzme pošiljku i obavi dostavu

b) Korisnik usluga dostave

Korisnik usluga može biti pravno ili fizičko lice koje šalje ili preuzima dostavu.

 • Pravo, obaveza i odgovornost korisnika usluga je da odabere uslugu koja je ponuđena, u skladu sa zonom u kojoj usluga treba da bude obavlja i u skladu sa važećim cenovnikom
 • Korisnik usluga je dužan da na pošiljci jasno i nedvosmisleno označi ime i prezime, tačnu adresu, tačan i dostupan broj telefona primaoca dostave
 • Korisnik usluga ima pravo da raspolaže paketom dok traje dostava i u slučaju takve potrebe može da povuče dostavu sve dok je dostava u toku
 • Korisnik usluga je dužan da pravilno zapakuje sve predmete dostave
 • Primalac ima pravo da odbije dostavu

8)Pakovanje poštanskih pošiljaka

Pošiljka, odnosno paket/koverat/fascikla mora biti upakovana tako da omogućava neoštećenu dostavu i onemogućava rasipanje sadržaja predmeta dostave. 

Pošiljaoc je odgovoran za pakovanje i kvalitet pakovanja predmeta dostave. 

Ukoliko se premet dostave ošteti unutar pakovanja kao posledica loše obezbeđenog pakovanja, Brzi Gonzales nije odgovoran za posledice i nadoknadu štete. 

9)Adresovanje

Pošiljaoc je odgovoran za ispravno i tačno, pravilno napisanu krajnju adresu na koju treba obaviti dostavu. 

Brzi Gonzales nije odgovoran za nepravilno i netačno napisane adrese krajnjeg odredišta. 

10)Predmeti zabranjeni za transport

Zabranjeno je slanje pošiljaka ako sadrže: 

 • materije koje su opasne i štetne po zdravlje ljudi, životinja i okoline
 • narkotike i psihoaktivne supstance
 • pornografske i erotske sadržaje bilo koje vrste
 • druge predmete i materije koji su zabranjeni zakonom 

Brzi Gonzales ima pravo da ne pruži uslugu usled sumnje da se pokušava ilegalna pošiljka. 

Brzi Gonzales ima pravo da ne pruži takvu uslugu bez daljih obrazlaganja i obaveza prema korisniku. 

11)Uručenje i rokovi za uručenje pošiljaka

Svi rokovi su javno istaknuti na sajtu, a korisnik bira paket usluga sa rokom dostave koji mu odgovara. 

12)Raspolaganje pošiljkama i postupak sa neuručenim pošiljkama

Pošiljka koja nije isporučena iz bilo kog razloga: 

 • Primalac odbio prijem
 • Primalac nepoznat
 • Nepotpuna adresa
 • Netačna adresa

Biće vraćena pošiljaocu uz propisane troškove povratne dostave.

13)Reklamacije korisnika 

Korisnik koji nije zadovoljan uslugom ima pravo da reklamaciju uloži istog dana pismenim putem preko kontakt forme zvaničnog sajta. 

14)Odgovornost i naknada štete

Nadoknada štete prihvata se ako je reklamacija uložena na licu mesta pri preuzimanju dostave istog dana. 

Brzi Gonzales prihvata samo fizičku štetu nastalu usled lošeg rukovanja dostavljača paketa. 

Brzi Gonzales ne prihvata štetu koja može nastati usled kašnjenja dokumentacije koja treba da bude isporučena. 

Brzi Gonzales ne prihvata buduću štetu koja može nastati u vidu gubitka zarade na bilo koji način ako paket nije isporučen ili je isporučen sa zakašnjenjem.

Uslovi korišćenja dostava Beograd

Brzi Gonzales kurirska služba i dostava Beograd zadržava pravo da navedene uslove korišćenja menja u bilo kom trenutku i objavi to na zvaničnoj stranici za novosti. 

call centar

063 833 84 00

Radno vreme

Dostava u Beogradu, kurirska služba "Brzi Gonzales" radno vreme:

Radnim danom: 

 • od 8 do 18 časova

Vikend - Hitne prioritetne dostave:

 • od 9 do 16 časova

Brzi Gonzales DOO Beograd

Kurirska služba, brza dostava, primopredaja paketa i narudžbina.

Kurirske usluge e-mail

Sve vrste dostave na poziv, preuzimanje paketa sa Vaše adrese i dostava na drugu adresu.